Hegard rok założenia 1993

Strona główna / Aktualności / RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679              z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.),  dalej RODO, informujemy, że:

 

§1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno       Handlowe „Hegard”   ul. Składowa 6 , 89-620  Chojnice, NIP 555-000-81-33

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi mają Państwo możliwość kontaktu:

- pod adresem e-mail: administracja@hegard.pl

- telefonicznie: 052 39 799 16

- korespondencyjnie na adres: P.P.H. Hegard, ul. Składowa 6, 89-620 Chojnice

 

§ 2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedaż towarów i usług - art. 6 ust. 1 lit. b)RODO
 2.  Obsługa zapytań ofertowych -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
 3.  Realizacja umowy sprzedaży  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 4.  Przesyłanie informacji handlowej od Administratora -art. 6 ust. 1 lit a) RODO –                                        zgoda osoby, której dane dotyczą
 5.  Marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Monitoring wizyjny - zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 7.  Analizy sprzedażowe i finansowe prowadzone przez Administratora w celach zarządczych                  w tym ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 § 3. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE


       P.P.H. Hegard przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Administratora
 2. podmiotom zajmującym się obsługą administracyjno-prawną Administratora
 3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne(IT) na rzecz Administratora oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 4. podmiotom świadczącym usługi transportowe
 5. podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, ochroniarskie, płatnicze
 6. podmiotom świadczącym usługi marketingowe dla Administratora

 

 

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane dane  w związku ze sprzedażą towarów i usług czy realizacji umowy przez okres 7 lat lub do momentu przedawnienia  roszczeń
 1. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych, w celach przesłania informacji handlowych  będą przetwarzane przez okres ważności zgody
 2. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia,    a następnie zostaną trwale usunięte. 

 

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy


§ 6. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. sprostowania swoich danych osobowych
 3. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, a także w związku z obowiązkami podatkowymi
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej zgody) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
 7. do przenoszenia danych.

 

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych


§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe, odmową sprzedaży towarów i usług oraz odmową realizacji umowy sprzedaży.

 

§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE


Administrator  nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 §10. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych P.P.H. Hegard  dostępna jest również na stronie internetowej www.hegard.pl

Aktualności

Intertraffic 2022 14.03.2022

Zapraszamy na nasze stoisko na targach Intertraffic 2022 w Amsterdamie

> więcej

Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Realizacja Projektu Innowacyjna Gospodarka